Có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Canada trên đà tiến triển trở lại

Ottawa: Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ hai ngày 3 tháng 4, thì trong tháng giêng năm nay 2023, nền kinh tế Canada đã gia tăng 0.5 phần trăm.
Theo nhận định của bà Allison Boxer,kinh tế của tổ chức đầu tư PIMCO thì nền kinh tế Canada có gia tăng chút đỉnh và là một dấu hiệu khích lệ, dù cho có những cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng thế giới và giá sinh hoạt gia tăng.
Kinh tế gia Boxer cũng nói là so sánh với các quốc gia khác, mức lạm phát ở Canada hiện nay là 5.9 phần trăm, vẫn còn thấp hơn mức lạm phát của nhiều quốc gia khác.
Trong tháng hai vừa qua, ngân hàng trung ương Canada đã ngừng không cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong khi ngân hàng trung ương Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng thêm mức lãi suất căn bản ở xứ này.
Theo nhận định của ông Jimmy Jean, knh tế gia trưởng của ngân hàng Dejardins thì tổng sản phẩm trong nước GDP của Canada trong ba tháng đầu năm nay 2023, có thể lên đến 3 phần trăm, và như thế nền kinh tế Canada sẽ không lâm vào vòng suy thoái như những tiên đoán của nhiều kinh tế gia?
Tuy nhiên với những gia tăng kinh tế, ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ không cho cắt giảm mức lãi suất căn bản vào cuối năm nay 2023, theo như những tiên đoán của nhiều chuyên gia tài chánh?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email