Có nên đi chủng ngừa covid mũi thuốc thứ tư?

Hoa Thịnh Đốn: ( CNN): Tính đến cuối tháng 4, thì phần lớn các thành phố, các tiểu bang ở Hoa Kỳ đã hủy bỏ lệnh đeo khẩu trang ngoài công cộng. Việc bỏ khẩu trang cũng diễn ra ở nhiều tỉnh bang ở Canada.
Câu hỏi được đặt ra hiện nay là với lệnh cấm đeo khẩu trang bị hủy bỏ, thì có những nguy cơ nào mà người ta sẽ bị nhiễm covid?
Theo các nhà klhảo cứu thì sau khi chủng ngừa covid mũi bổ sung sẽ có khả năng đề kháng trong vòng từ 3 tháng cho đến 4 tháng, và lượng đề kháng trong người sẽ giảm, nhưng với lượng đề kháng sút giảm nhưng vẫn còn hữu hiệu ngăn ngừa việc nhiễm covid và phải vào bệnh viện hay phải chết.
Các tế bào BV cells và T cells có thể sản xuất thêm những kháng thể để chống lại sự xâm nhập của covid, nhưng cần thời gian.
Chính vì thế mà những người lớn tuổi, những người có hệ thống miễn nhiểm yếu vì bệnh mãn tính, nên chủng ngừa covid mũi thứ tư hay mũi bổ sung thứ nhì.