Có nên dùng thuốc chủng Astra Zeneca cho những người trên 65 tuổi?

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 3, bộ y tế Canada đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng AstraZeneca tại Canada, và ngay lập tức hàng trăm ngàn liều thuốc chủng AstraZeneca đang trên đường gửi sang Canada từ cơ xưởng làm thuốc ở Ấn Độ.
Tuy nhiên ngay sau đó vào ngày thứ ba, Ủy ban tham vấn chủng ngừa quốc gia Canada (NACI) lại đưa ra khuyến cáo là không nên chủng ngừa cho những người trên 65 tuổi bằng thuốc chủng AstraZeneca, vì chưa có đủ dữ kiện trong các cuộc thử nghiệm cấp tốc, là thuốc chủng này có hiệu quả cho những người trên 65 tuổi.
Nếu không chủng ngừa cho những người trên 65 tuổi, là những người cần kíp được chủng ngừa nhất, vì không sử dụng được thuốc chủng Astra Zeneca, chương trình chủng ngừa covid của Canada có thể bị đình trệ và có thể sẽ có dư thừa thuốc chủng loại AstraZeneca. Chính quyền liên bang đã đặt mua 22 triệu liều thuốc chủng AstraZeneca: 20 triệu liều từ trụ sở bên Âu Châu và 2 triệu liều từ cơ xưởng Ấn Độ.
Chúng ta cũng biết là trước khi các viên chức bộ y tế chuẩn nhận cho dùng một loại thuốc chủng nào đó, họ phải dựa vào các dữ kiện y khoa cũng như các dữ kiện trong các thử nghiệm.
Loại thuốc chủng AstraZeneca đã được Liên hiệp 27 quốc gia Âu Châu chuẩn y, và hầu như đa số 27 quốc gia này đã chấp nhận dùng thuốc chủng AstraZeneca, ngoại trừ Tây Ban Nha.
Anh quốc là quốc gia cho chủng ngừa thuốc chủng AstraZeneca ngay từ trong tháng giêng. Theo cơ quan y tế công cộng Anh thì 90 phần trăm những người trên 80 tuổi, đã có tình trạng miễn nhiễm sau khi được chủng ngừa.
Mới đây tổ chức y tế thế giới WHO cũng chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng AstraZeneca trên toàn thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email