Có nên hủy bỏ chức toàn quyền Canada?

Ottawa: Những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 25 tháng giêng cho biết là bà toàn quyền Julie Payette đã từ chức, sau khi có những tố cáo của nhân viên làm việc trong tòa nhà của bà toàn quyền là bà này đã có những bạo hành với nhân viên.
Thay vì phải chịu các cuộc điều tra của cảnh sát xem có thật hay không, bà toàn quyền Payette đã xin từ chức.
Tuy từ chức nhưng bà toàn quyền Payette sẽ được tiền hưu trên 130 ngàn dollars một năm cho đến suốt đời.
Lương của một vị toàn quyền Canada hiện nay khoảng 300 ngàn dollars một năm. Ngoài ra vị toàn quyền còn được ở một dinh thự với kẻ hầu người hạ và chi phí di chuyển đi đây đó.. Thành ra tiền lương và bổng lộc của một vị toàn quyền Canada hàng năm lên đến cả triệu dollars.
Một chức hữu danh nhưng vô thực vì người toàn quyền chỉ trên danh nghĩa đại diện cho nữ hoàng Anh ở Canada, tuy là do thủ tướng Canada bổ nhiệm.
Cũng không có quy luật nào trong việc bổ nhiệm toàn quyền Canada, mà hầu như do ý thích của vị thủ tướng đương nhiệm.
Tốn kém cả triệu dollars một năm, mà liệu là vai trò của người toàn quyền có cần thiết không?
Thành ra có những vận động ở nhiều tổ chức, nhiều nhóm người đòi hủy bỏ chức vụ toàn quyền này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email