Có người nhiễm Omicron ở 5 tiểu bang Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 3 tháng chạp, đã có những người nhiễm covid loại biến thể omicron ở 5 tiểu bang Hoa Kỳ.
Ca nhiễm đầu tiên diễn ra ở tiểu bang California và sau đó có những ca nhiễm khác ở các tiểu bang Minnesota, Colorado, New York và Hawaii.
Tổng cộng có 10 người Mỹ bị nhiễm omicron, mà tiểu bang New York có đến 5 ca nhiễm.
Một số lớn những người bị nhiễm omicron là những người đã đi du lịch mới đây ở các nước Phi Châu

Xem thêm

Nhận báo giá qua email