Có những đồng tiền giấy sẽ không còn giá trị, kể cả đồng tiền giấy 1 ngàn dollars.

Ottawa: Một trong những chi tiết của bản ngân sách liên bang năm 2018 vừa được phổ biến là chính quyền liên bang dự trù, ngưng lưu hành những loại tiền giấy không thông dụng trên thị trường.
Những loại tiền giấy sẽ được ngưng lưu hành ở Canada trong những ngày sắp tới là loại $1, $2, $25, $500 và $1,000.
Phần đông người ta chỉ hay dùng những tiền giấy $5, $10, $20, $50 và $100 trong các dịch vụ mua bán.
Chưa biết khi nào thì chính quyền liên bang cũng như ngân hàng Canada không cho lưu hành những loại tiền giấy vừa kể trên . Tuy không cho lưu hành, nhưng những người có những loại tiền giấy $1, $2, $25,$500 và $1,000 có thể đem đến các ngân hàng đổi lấy những loại tiền giấy thông dụng khác.
Theo bộ tài chánh thì việc ngưng lưu hành những loại tiền giấy không thông dụng, sẽ giúp cho ngân hàng Canada dễ dàng trong việc quản trị số tiền luân lưu trên thị trường.
Vào năm 1987 ngân hàng Canada cho phát hành đồng loonie, đồng kim khí $1, và năm 1996 cho phát hành đồng kim khí Toonie ($2), thay thế cho những loại tiền giấy $1 và $2, là những loại tiền dễ rách mà ngân hàng Canada phải liên tục cho in thêm.
Cũng có nhiều người còn giữ những đồng tiền giấy $1 hay $2, nhưng hiếm có người nào có những loại tiền giấy $25, $500 và $1,000.
Hiện chỉ có khoảng 40 đồng tiền giấy $500, 741,638 đồng tiền giấy $1,000 và 1,840 đồng tiền giấy $25 lưu hành trên thị trường.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email