Có những người sẽ được sở thuế khai thuế lợi tức dùm.

Ottawa: Trong bản tin phổ biến hôm thứ hai ngày 8 tháng giêng, sở Thuế Canada CRA đã thông báo một số thay đổi trong việc khai thuế lợi tức cho năm 2017.
Theo bà Dianne Lebouthillier, bộ trưởng thuế vụ thì có khoảng 950 ngàn người với lợi tức thấp và cố định, sẽ được sở Thuế khai dùm qua chương trình mới có tên là “File my Return”.
Theo bà bộ trưởng, những người trong số 950 ngàn người, sẽ được cơ quan thuế vụ khai thuế dùm miễn phí, với những điều kiện là lợi tức của họ cố định, như những người lãnh tiền hưu và tiền già.
Những người này chỉ việc điện thoại cho sở thuế, cho biết tên tuổi và một số tin tức cá nhân, không cần phải tính toán, là nhân viên sở thuế sẽ làm dùm và gửi tiền hồi thuế, nếu có, về lại cho chủ nhân.
Cũng theo bà bộ trưởng thì những người ở trong nhóm được khai thuế miễn phí, sẽ được sở Thuế gửi giấy thông báo trong tháng hai. Người ta có thể điện thoại đến sở Thuế nhờ khai thuế dùm mỗi ngày trong mùa thuế.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email