Cổ phiếu của ngân hàng Toronto Dominion bị “bán non” cao nhất trên thị trường chứng khoán thế giới

New York:Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 4, thì cổ phiếu của ngân hàng Toronto Dominion ở Canada là cổ phiếu của ngân hàng bị “bán non” (shorts) nhiều nhất trên thị trường chứng khoán Bắc Mỹ.
Các quỹ đầu tư mạo hiểm( hedge funds) đã bỏ trên 4.2 tỷ Mỹ kim mua cổ phiếu của ngân hàng TD ở trên cả hai thị trường chứng khoán New York và Toronto.
Cổ phiếu của ngân hàng bị bán non đứng hàng thứ nhì là cổ phiếu của ngân hàng JP Morgan của Hoa Kỳ với số tiền bán non lên đến 2.3 tỷ Mỹ Kim.
Các nhà đầu tư mua cổ phiếu đã có hai cách lựa chọn:
-Nếu họ nghĩ là giá cổ phiếu của một công ty như cổ phiếu của ngân hàng TD sẽ gia tăng, thì họ sẽ bỏ tiền mua cổ phiếu 1 cách bình thường.
-Còn nếu những nhà đầu tư và đặc biệt là những quản lý của các quỹ đầu tư mạo hiểm, nghĩ là cổ phiếu của ngân hàng TD sẽ sút giảm trong tương lai, thì họ sẽ bỏ tiền bán non: bán trước với giá cao những cổ phiếu mà họ không có và hy vọng họ sẽ mua lại được cổ phiếu của ngân hàng này với giá thấp hơn trong tương lai.
Những lý do mà các nhà đầu tư đã ào ạt bán non cổ phiếu của ngân hàng TD, thì ngoài những chao đảo đang có trong hệ thống ngân hàng Mỹ, ngân hàng TD đã thương thảo mua lại hệ thống ngân hàng First Horizon Corp của Hoa Kỳ trong năm ngoái, với giá 13.4 tỷ Mỹ kim.
Các nhà đầu tư cho là ngân hàng TD đã mua lại ngân hàng First Horizon với giá quá cao, so với những suy thoái của hệ thống ngân hàng hiện nay?
Giá cổ phiếu của ngân hàng TD sút giảm từ mức 82 dollars một cổ phiếu trong ngày thứ hai 3 tháng 4, xuống còn 79.4 dollars một cổ phiếu trong ngày thứ tư 5 tháng 4.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email