Cơ quan FDA chuẩn y việc cho chủng ngừa covid mũi thứ tư cho những người trên 50 tuổi

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 29 tháng 3, cơ quan đặc trách về dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, FDA, đã chuẩn y cho việc chủng ngừa covid mũi thứ tư cho những người Mỹ trên 50 tuổi.
Thuốc chủng ngừa mũi thứ tư được chuẩn y là thuốc chủng của công ty Pfizer- BioN Tech.
Theo cơ quan FDA thì số lượng miễn nhiễm covid của những người trên 50 tuổi đã xuống thấp, sau một thời gian được chủng ngừa.
Cơ quan FDA cũng chuẩn y việc chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ nhì, cho những người trên 12 tuổi và có những bệnh liên quan đến hệ thống miễn nhiễm không đủ mạnh.
Cũng theo người phát ngôn viên của cơ quan FDA thì mũi bổ sung thứ nhì phải được chủng ngừa cách mũi bổ sung thứ nhất thời gian tối thiểu là 4 tháng.
Hiện nay loài biến thể BA. 2 đang hoành hoành trên toàn thế giới với nhiều quốc gia như Trung quốc đã cho lệnh cách ly trở lại ở nhiều thành phố lớn trong những ngày qua.
Hiện nay vẫn có nhiều tranh luận giữa các chuyên viên y tế thế giới là có nên cho chủng ngừa covid mũi thứ tư.
Trong khi nhiều công ty dược phẩm như công ty Moderna đang cho chế tạo những loại thuốc chủng ngừa hỗn hợp: ngừa cúm và ngừa covid và sẽ được cho chủng ngừa hàng năm.