Cơ quan FDA chuẩn y việc chủng ngừa covid cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 6, cơ quan đặc trách về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (CDC) đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng của hai công ty Pfizer và Moderna, để chủng ngừa covid cho trẻ em từ 6 tháng lên đến 5 tuổi.
Theo phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì dự trù việc chủng ngừa cho trẻ em Mỹ dưới 5 tuổi có thể bắt đầu trong tuần lễ tới.
Thuốc chủng ngừa của công ty Moderna được dùng chủng ngừa cho trẻ em tuổi từ 6 tháng lên đến 17 tuổi, trong khi thuốc chủng ngừa của công ty Pfizer được chuẩn y cho việc chủng ngừa các em tuổi từ 6 tháng cho đến 4 tuổi.
Theo những ước tính của các nhà chuyên môn thì có khoảng 17 triệu trẻ em Mỹ dưới 5 tuổi, có quyền được xin chủng ngừa covid trong những ngày sắp tới.
Theo bác sĩ Robert Califf của cơ quan CDC thì có rất nhiều bậc cha mẹ đã chờ đợi việc chủng ngừa cho con cái và quyết định cho chủng ngừa covid sẽ giúp bảo vệ cho những trẻ em tuổi từ 6 tháng trở lên.
Bác sĩ Califf cũng tin là thuốc chủng covid cho trẻ em sẽ hiệu lực và an toàn.
Tuy nhiên điều lo lắng của các giới chức y tế là liệu những bậc cha mẹ có đem con đi chủng ngừa covid?
Bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái 2021, trẻ em Mỹ từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi, được quyền đi chủng ngừa covid, nhưng cho đến nay chỉ có 29 phần trăm số trẻ em Mỹ thuộc loại tuổi vừa kể, được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.
Theo bản thăm dò dân ý của tổ chức the Kaiser Family Foundation thì chỉ có 18 phần trăm những bậc cha mẹ được hỏi ý kiến, đã cho biết là họ sẽ đem con dưới 5 tuổi đi chủng ngừa covid.
Các chuyên gia y tế cũng lo ngại là trận đại dịch covid đã không còn hoành hoành như xưa, khiến cho người ta đã không còn thấy việc đi chủng ngừa cho con cái là quan trọng.
Với các em nhỏ tuổi từ 6 tháng cho đến 4 tuổi, sẽ được chủng ngừa hai mũi thuốc của công ty Moderna với lượng là 25 micrograms cho mỗi lần chích. Trẻ em từ 6 tuổi cho đến 11 tuổi thì liều lượng của mỗi lần chủng ngừa là 50 micrograms.
Công ty Pfizer sẽ chủng ngừa cho trẻ em từ 6 tháng cho đến 4 tuổi, ba lần chích và lượng thuốc mỗi lần chích là 3 micrograms.
Cũng trong ngày thứ sáu 17 tháng 6, cơ quan y tế liên bang Canada cho biết là cơ quan này đang cứu xét việc chủng ngừa covid cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống và quyết định sẽ được thông báo trong vài tuần sắp tới.
Canada có khoảng 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi và hiện chỉ có công ty Moderna đã gửi các dữ kiện thử nghiệm đến bộ y tế Canada.
Nếu được chuẩn y ở Canada, thuốc chủng ngừa Moderna cho trẻ em dưới 5 tuổi sẽ bao gồm hai lần chủng ngừa cách nhau 4 tuần và lượng thuốc chủng bằng 1 phần tư lượng thuốc chủng cho người lớn.