Cơ quan FDA chuẩn y việc dùng thuốc chủng ngừa covid mũi bổ sung, của công ty Pfizer cho trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 17 tháng 5, cơ quan đặc trách về dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chuẩn y việc dùng thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer cho việc chủng ngừa mũi bổ sung cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi.
Theo kết quả của các cuộc thử nghiệm thì thuốc chủng ngừa Pfizer mũi bổ sung đã gia tăng sức đề kháng chống covid loài biến thể omicron, gấp 36 lần cho lứa tuổi từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi.
Những trẻ em khi bị nhiễm covid thường không bị nặng như những người lớn, nhưng đồng thời trẻ em lại là lớp tuổi bị nhiễm loại biến thể omicron nhiều nhất.
Trong hôm thứ ba ngày 17 tháng 5, bác sĩ Robert Califf, giám đốc cơ quan FDA cho biết cơ quan này thông qua việc dùng thuốc chủng ngừa covid của công ty Pfizer cho việc chủng ngừa mũi bổ sung cho trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi.
Một thử nghiệm khác của cơ quan y tế tiểu bang New York cho thấy việc chủng ngừa mũi bổ sung cho trẻ em là chuyện cần thiết, vì sức đề kháng của những em này sút giảm chỉ còn 12 phần trăm trong thời gian có biến thể omicron.
Việc chủng ngừa covid và chủng ngừa mũi bổ sung cho người lớn cũng như trẻ em là chuyện quan trọng: theo những dữ kiện của cơ quan CDC thì những người Mỹ đã chủng ngừa covid 2 mũi cộng thêm mũi bổ sung trong tháng 2 vừa qua, mà có bị nhiễm covid, thì tỷ lệ bị chết vì con vi rút này, 20 lần thấp hơn so với những người chưa chủng ngừa.
Tại Hoa Kỳ hiện nay những ai trên 50 tuổi, chủng ngừa mũi bổ sung được 4 tháng thì có quyền xin chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì.