Cơ quan từ thiện Salvation Army thiết lập một trung tâm tạm trú cho người đồng tính.

Winnipeg, Manitoba: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 1 tháng hai, tổ chức từ thiện Đạo Quân Cứu Thế đã cho biết là tổ chức này sẽ thiết lập một trung tâm tạm trú cho những người đồng tính không nhà tại thành phố Winnipeg, tỉnh bang Manitoba.
Trung tâm tạm trú này sẽ được đặt tên là the Rainbow Resource Centre. Trung tâm này sẽ có 15 phòng ngủ và một phòng chờ (lounge) cho những người đồng tính mà trước đây là một nhà tạm trú cho tất cả những người không nhà.
Dự tính này tuy được sự ủng hộ của cộng đồng những người đồng tính, nhưng cũng gặp nhiều chỉ trích vì họ cho rằng tổ chức the Salvation Army đã thiên vị, ưu tiên cho những người đồng tính hơn là cho những người khác không nhà cửa.
Theo những thống kê vào năm 2015 thì 10.8 phần trăm những người không nhà ở thành phố Winnipeg là những người đồng tính, và 23.1 phần trăm những người không nhà dưới 30 tuổi là những người thuộc thế giới đồng tính.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email