Có quyền nuôi gà sau vườn ở thành phố Toronto.

Toronto: Một tin mừng cho nhiều cư dân trong thành phố Toronto là trong ngày thứ hai 5 tháng 3 vừa qua, hội đồng thành phố Toronto đã chấp thuận cho cư dân ở bốn khu vực bầu cử ( wards) trong thành phố được quyền nuôi gà.
Đây là những thí điểm được chọn lựa cho nuôi gà trước khi cho nuôi gà trong tất cả các khu vực trong thành phố Toronto.
Những khu vực bầu cử mà cư dân có quyền nuôi gà là khu vực 5 ( Etobicoke-Lakeshore), khu vực 13 ( Parkdale- High Park), khu vực 21 (St Paul’s) và khu vực 32 ( Beaches-East York).
Cư dân trong bốn khu vực vừa kể có quyền nuôi tối đa bốn con gà mái, ở sân sau nhà, và không được nuôi gà trống: có thể vì sợ tiếng gáy của mấy chú gà tồ này sẽ làm hàng xóm tỉnh giấc, trong khi họ cần sự yên lặng nghỉ ngơi.
Cư dân nuôi gà sẽ phải ghi danh với cơ quan kiểm soát của thành phố và sẽ có nhân viên thanh tra đến nhà xem xét thường xuyên.
Sau khi hội đồng thành phố Toronto chấp thuận cho nuôi gà, thì bà Trish Trervit ở khu vực Upper Beach, một người nuôi gà lậu sau vườn từ 5 năm qua cho biết bà đã nuôi gà lấy trứng và rất mừng khi chính quyền thành phố đã cho nuôi gà hợp pháp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email