Có thật sự là trị giá của các công ty trồng cần sa ờ Canada lên đến hàng tỷ dollars?

Toronto: Tuy chuyện hợp thức hóa việc sử dụng cần sa ở Canada sẽ chỉ bắt đầu vào tháng 7 năm nay 2018, nhưng hàng loạt các công ty đã được phép trồng cần sa ở Canada và những nhà đầu tư đã bỏ tiền đầu tư vào những công ty này. Số tiền đầu tư vào các công ty trồng cần sa ở Canada lên đến nhiều tỷ Mỹ kim và nhiều chuyên gia đầu tư đã đặt câu hỏi là liệu trị giá của các công ty trồng cần sa này đã lên đến hàng tỷ dollars hay đây chỉ là một vụ xì hơi đầu tư sắp sửa xảy ra?
Theo ông Chris Damas, chủ bút báo đầu tư The BCMI Canabis Report thì người ta đang so sánh sự phát triển của nền kỹ nghệ cần sa với sự phát triển của nền kỹ nghệ cao kỹ những năm trước khi có cuộc suy thoái vào năm 2008?
Theo bản nghiên cứu của tổ chức The Arcview Market Research thì trị giá của thị trường cần sa ở Bắc Mỹ hiện nay ở mức 10 tỷ dollars và có thể sẽ gia tăng lên đến 25 tỷ dollars trong vòng 3 năm sắp đến?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email