Có thể chủng ngừa bằng hai loại thuốc chủng khác nhau: Astra Zeneca , Pfizer…

London, Anh quốc: Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu của các khảo cứu gia nước Anh thì người ta có thể được chủng ngừa covid với hai loại thuốc chủng khác nhau, vẫn an toàn.
Tuy nhiên cũng theo các nhà khảo cứu thì nếu được chủng ngừa bằng hai loại thuốc chủng khác nhau, người nhận có thể có thêm những phản ứng phụ nhẹ như là nhức đầu, sốt hay bị lạnh.
Cuộc khảo cứu dựa trên những dữ kiện của 800 người từ 50 tuổi trở lên và đã được chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc chủng khác nhau, cách nhau 4 tuần lễ. Kết quả cuộc nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet.
Trong cuộc thử nghiệm, các nhà khảo cứu đã sử dụng hai loại thuốc chủng là Pfizer và Astra Zeneca: có người được chủng Astra Zeneca trước và Pfizer mũi sau, hay có người được chủng ngừa ngược lại.
Kết quả cho thấy là những người được chủng ngừa hai loại thuốc chủng khác nhau, có thêm những phản ứng phụ so với những người chỉ chủng ngừa 2 mũi cùng một loại thuốc.
Theo giáo sư Mathew Snape, của môn nhi khoa và chủng ngừa của trường đại học Oxford thì các phản ứng phụ xảy ra gồm sốt, mệt mỏi sau khi được chủng ngừa, nhưng những triệu chứng này mất nhanh chóng.
Giáo sư Snape cũng nói những phản ứng phụ này cũng thường xảy ra cho việc chủng ngừa các loại bệnh khác.
Các nhà khảo cứu cũng khuyến cáo là nếu một người được chủng ngừa hai loại thuốc khác nhau thì người này nên nghỉ bệnh một vài ngày sau khi chủng ngừa lần thứ nhì.
Kết quả vừa công bố là tin vui cho giới chức y tế của nhiều quốc gia, gồm cả Canada: những quốc gia dự tính sẽ cho chủng ngừa hỗn hợp hai loại thuốc chủng covid khác nhau cho cư dân.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email