Có thể chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau

Toronto: Trong bản tin phổ biến hôm thứ ba ngày 1 tháng 6, ủy ban tham vấn quốc gia về chủng ngừa Canada ( NACI) đã công bố bản hướng dẫn về việc dùng thuốc chủng ngừa covid.
Theo bàn công bố này thì các bệnh viện có thể dùng hai loại thuốc chủng ngừa covid khác nhau cho một bệnh nhân.
Lấy thí dụ một người đã được chủng ngừa covid mũi thứ nhất là thuốc Astra Zeneca thì có thể được chủng mũi thứ nhì bằng những loại thuốc khác nhau như Pfizer hay Moderna.
Cũng như một người có thể được chủng ngừa hai mũi thuốc khác nhau Pfizer và Moderna vì hai loại thuốc chủng này được chế tạo cùng bằng kỹ thuật mRNA.
Nhiều tỉnh bang hiện nay không sử dụng thuốc chủng Astra Zeneca cho người được chích mũi đầu tiên, vì những lo ngại là có biến chứng máu đóng cục.
Trước khi ủy ban NACI khuyến cáo việc dùng hỗn hợp nhiều thứ thuốc chũng covid khác nhau,. chính quyền tỉnh bang Manitoba đã dùng thuốc chủng Pfizer hay Moderna chủng ngừa mũi thứ nhì, cho những người được chủng ngừa mũi thứ nhất bằng loại thuốc Astra Zeneca.
Kết quả những thử nghiệm ở Anh quốc cho thấy là việc dùng hỗn hợp nhiều loại thuốc chủng khác nhau an toàn và không gây nhiều biến chứng.
Tính đến ngày thứ ba 1 tháng 6, có 66.1 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở Canada được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email