Có thể có thêm hàng chục ngàn người Haiti ở Hoa Kỳ trên đường qua Canada xin tỵ nạn.

Hoa Thịnh Đốn:  Mới đây tổng thống Trump đã  cho biết là ông sẽ chấm dứt chương trình tạm dung cho những người Haiti.

Theo những giới chức trong chính quyền Mỹ thì tình trạng tạm dung, the  Temporary Protected Status (TPS) cho khoảng 60 ngàn người Haiti đang sống ở Hoa Kỳ , sẽ chấm dứt vào   tháng 7 năm 2019.

Những người Haiti này đã đến Mỹ  tỵ nạn, sau trận động đất chết người diễn ra ở xứ này vào năm 2010.

Vào thời điểm đó cựu tổng thống Obama đã cho phép những người Haiti có mặt ở Hoa Kỳ, được tạm sống   qua chương trình TPS, và chương trình này được gia hạn hàng năm.

Với  việc Hoa Kỳ chấm dứt tình trạng tạm dung  cho những người Haiti, người ta lo ngại là  hàng chục ngàn người Haiti sẽ  lại khăn gói đến biên giới Canada xin tỵ nạn.

Cũng theo những nguồn tin thông thạo thì hiện nay đã có gần 20 ngàn người  mà phần lớn là những người Haiti, vượt biên qua Canada xin tỵ nạn.

Với số nhân sự ít ỏi của cơ quan di trú Canada, phần lớn số người đã qua Canada xin tỵ nạn, vẫn còn chờ quyết định của chính quyền liên bang là có cho họ  ở lại Canada  ?

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email