Có thêm 11.3 triệu công ăn việc làm ở Mỹ trong khi chỉ có 6.3 triệu người thất nghiệp

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong ngày thứ ba 29 tháng 3, thì có quá nhiều công ăn việc làm mới so với tổng số người thất nghiệp ở Hoa Kỳ.
Theo bản công bố thì trong tháng 2 năm 2022 số công ăn việc làm được niêm yết nhưng chủ nhân các cơ sở thương mại chưa kiếm được người làm lên đến 11.3 triệu công việd, so với con số 6.3 triệu người đang ăn thất nghiệp.
Như thế nếu số 6.3 triệu người Mỹ thất nghiệp quyết định đi làm, thì họ có tới 1.8 công ăn việc làm cho mỗi người chọn lựa.
Cũng trong tháng 2 vừa qua, có đến 4.35 triệu người Mỹ bỏ việc không đi làm.
Những lãnh vực có nhiều công ăn việc làm mà chưa có người nhận là lãnh vực giáo dục và y tế.
Tại sao có nhiều người Mỹ bỏ việc như thế sau thời đại dịch, mà người ta đã gọi phong trào bỏ việc ở Mỹ này là “the Great Resignation”: là vì họ có thể bỏ việc cũ và kiếm được những công việc trả lương và bổng lộc nhiều hơn.

Nhận báo giá qua email