Có thêm trên 1,500 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong 2 ngày liên tiếp

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày chúa nhật 22 tháng 11 thì lại có thêm 1,534 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ bảy.
Như thế trong hai ngày liên tiếp, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario đã vượt quá mức 1,500 người, với 1, 588 người nhiễm covid trong ngày thứ sáu trước đó.
Phần lớn những người bị nhiễm covid trong ngày thứ sáu và thứ bảy ở tỉnh bang Ontario là những cư dân sống trong các thành phố sắp bị phong tỏa: Toronto, Mississauga, Brampton.
Trong vòng 7 ngày qua, số người nhiễm covid trung bình trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario là 1,415 người.
Thêm 14 người ở tỉnh bang Ontario bị chết vì covid, và trong số này có 7 người sống trong các nhà dưỡng lão, và nâng tổng số người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario lên đến 3,486 người.
Có 484 người phải nằm bệnh viện vì covid và trong số này có 147 người ở trong khu cấp cứu khẩn cấp , và trong số những người nằm trong khu khẩn cấp có 89 người cần máy trợ thở.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email