Có thêm trên nửa triệu người Mỹ có việc làm trong tháng giêng, và khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ xuống đến mức thấp kỷ lục

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 2, thì trong tháng giêng vừa qua, đã có thêm 517 ngàn công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ: số công việc gia tăng một cách kinh ngạc khi quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ vẫn tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản, với mục tiêu là làm giảm tỷ lệ lạm phát.
Với số công ăn việc làm gia tăng, giúp cho tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ xuống đến 3.4 phần trăm: mức thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ trong vòng 50 năm qua.
Các nhà kinh tế đã không giải thích được là trong khi mức lạm phát gia tăng, nền kinh tế Mỹ có triển vọng lâm vào vòng suy thoái, hàng trăm ngàn người làm việc cho các công ty cao kỹ bị mất việc, thì vẫn có hàng trăm ngàn công việc mới ở các ngành kỹ nghệ không phải là cao kỹ ở Hoa Kỳ?
Số người làm việc lao động tăng cũng có thể khiến mức lạm phát tiếp tục gia tăng thêm?
Nhận định của nhiều kinh tế gia cho là, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ còn phải tiếp tục gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa, để ngăn ngừa sự gia tăng của mức lạm phát trong năm nay 2023.
Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 8 lần từ tháng giêng năm 2022 cho đến nay: mức lãi suất căn bản ở Mỹ gia tăng từ mức 0.25 phần trăm vào đầu năm 2022, lên đến 4.75 phần trăm như hiện nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email