Có thuốc chủng ngừa covid cho trẻ em từ 6 tháng cho đến 5 tuổi.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 1 tháng 2 công ty dược phẩm Pfizer và BioTech đã yêu cầu cơ quan đặc trách kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng ngừa covid cho các trẻ em từ 6 tháng cho đến 5 tuổi.
Theo bản đơn thì công ty Pfizer sẽ chủng ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống 2 lần, và trong tương lai sẽ xin chủng ngừa mũi bổ sung cho các em này.
Theo ông Albert Bourla, chủ tịch điều hành của công ty Pfizer thì số trẻ em dưới 5 tuổi bị nhiễm covid gia tăng và mục tiêu của công ty Pfizer hợp với cơ quan FDA để tìm ra cách giúp cho bậc cha mẹ có thể bảo vệ con cái của mình.
Theo những ước tính thì có khoảng 19.5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, sống ở Hoa Kỳ và Puerto Rico.