Cố vấn CDC chuẩn thuận đưa vaccine COVID vào chương trình miễn dịch

Ủy ban cố vấn về vaccine của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ ngày 20/10 chuẩn thuận đưa vaccine COVID vào lịch tiêm chủng khuyến nghị của CDC cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Ủy ban Cố vấn về Thực hành Miễn dịch (ACIP) thuộc CDC bỏ phiếu đồng thuận bổ sung vaccine COVID vào lịch tiêm chủng mà trong đó bao gồm khuyến nghị cho bác sĩ nên tiêm cho bệnh nhân vaccine nào và khi nào.

Một số thành viên ủy ban nhấn mạnh rằng họ không đề ra yêu cầu về việc ai sẽ phải tiêm.
CDC đã khuyến cáo người trên 6 tháng tuổi nên chủng ngừa COVID-19.

Một số phụ huynh và bác sĩ chống lại quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID đã bày tỏ lo ngại rằng việc bổ sung các mũi tiêm COVID vào lịch tiêm chủng khuyến nghị của CDC sẽ dẫn tới việc các trường công yêu cầu học sinh phải tiêm chủng COVID.

Bác sĩ Nirav Shah, thành viên ACIP và là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Maine, nói: “Việc bổ sung vaccine COVID vào lịch miễn dịch được khuyến nghị cho trẻ em không phải là yêu cầu bắt buộc bất kỳ trẻ em nào cũng phải nhận vaccine này.”

Bác sĩ Shah lưu ý rằng hiện tại có các loại vaccine trong lịch trình, chẳng hạn như tiêm phòng cúm theo mùa mà nhiều nơi không bắt buộc có mới được đi học.

CDC nhấn mạnh rằng lịch trình miễn dịch hàng năm phản ánh các khuyến nghị đã được ACIP phê duyệt và không phản ánh các chính sách mới.
Ngày 19/10, ACIP khuyến nghị mũi tiêm COVID trở thành một phần của chương trình vaccine cho trẻ em của CDC, chương trình này cung cấp nhiều loại tiêm chủng miễn phí cho hàng triệu trẻ em mỗi năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email