Cơ xưởng làm xe hơi ở Oshawa sẽ tiếp tục mở cửa

Oshawa, Ontario:
Trong mấy tháng trước đây, công ty GM loan báo là sẽ đóng cửa toàn bộ cơ xưởng ở thành phố Oshawa và sẽ khiến 2,600 người sẽ bị mất việc.
Những thay đổi không đóng cửa cơ xưởng hoàn toàn, mà duy trì việc thử xe và 300 công ăn việc làm, sẽ giúp cho người ta hy vọng là cơ xưởng này sẽ phát triển trở lại và sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm khác.
Ông Travis Hester, chủ tịch công ty GM Canada đã cùng với ông Jerry Dias, chủ tịch nghiệp đoàn nhân công Unifor đã cùng công bố việc công ty GM sẽ bỏ ra 170 triệu dollars, thiết lập một cơ sở thử xe không người lái, và sẽ tạo công ăn việc làm cho 300 người trong những tháng sắp đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email