Coi chừng bị chủng ngừa thuốc chủng làm từ Trung quốc.

Vancouver:Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 28 tháng 7, các viên chức y tế tỉnh bang British Columbia đã khuyến cáo những bậc phụ huynh đã chích ngừa cho con cái ở nhiều nơi tại Trung quốc, trước khi được phép di dân qua Canada, nên đem con lại khám nghiệm.
Theo cơ quan y tế tỉnh bang thì một số thuốc chủng ngừa đã thuộc nhóm thuốc phải hoàn trả lại cho công ty thuốc, vì thiếu tiêu chuẩn.
Những thuốc chủng ngừa này đã được dùng ở các tỉnh Shandong, Herbei và Chongqing trong thời gian từ tháng 3 cho đến tháng10 năm 2017