Coi chừng bị kẻ gian lừa tiền trong việc đi chủng ngừa covid.

Edmonton, Alberta: Trong hôm thứ hai ngày  8 tháng hai, các  giới chức y tế  tỉnh bang Alberta lên tiếng báo động là hiện có  những kẻ gian tìm cách lừa tiền những  người  nhẹ dạ và nhất là những  người lớn tuổi trong việc  đi chủng ngừa covid.

Theo  giới chức trong bộ y tế tỉnh bang thì  có những  kẻ gian đã  điện thoại cho nhiều cư dân trong tỉnh bang Alberta, nhất là  những người trên 75 tuổi,  và  thuộc những nhóm dân thiểu số.

Những kẻ lường gạt  điện thoại đến  nói là  họ có thể  giúp  những người lớn tuổi này đi chủng ngừa covid, nhưng phải trả lệ phí.

Phát ngôn viên của bộ y tế  tỉnh bang Alberta nói là     việc chủng ngừa  covid  hoàn toàn  miễn phí  và  người nào    nói là phải trả tiền là   một cách lường gạt.

Trong tình hình đại dịch  vẫn còn gia tăng mà  số  thuốc chủng   thiếu hụt, có những  người đã   sẵn lòng bỏ tiền  để được chủng ngừa trước.

 Người ta cũng nên  cẩn thận  vì   các  giới chức an ninh ở Trung quốc, vừa  bắt giữ   một tổ chức    làm giả thuốc chủng ngừa  covid  ở  Trung quốc, và  đem  ra bán    sang các xứ khác.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email