Coi chừng bị kẻ gian lường gạt khi nhận được email nói là từ sở thuế Canada

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 5, sở thuế Canada, CRA, đã lên tiếng báo động là có kẻ gian đang lợi dụng tên của sở thuế Canada để trục lợi.
Sở thuế Canada cho biết là đã có nhiều cư dân trong các thành phố Mississauga, Brampton, Hamilton và nhiều thành phố xung quanh, đã nhận được email với danh xưng từ sở thuế Canada.
Những email gữi đến nói là nếu muốn nhận được tiền hồi thuế thì hãy bấm vào chỗ chỉ định trong email.
Sở thuế Canada nói là đây là một chuyện lường gạt vì sở thuế Canada không bao giờ gửi email như vậy: thường là email từ sở thuế Canada chỉ nói là đương sự phải vào mạng internet của sở thuế và muốn vào thì những người này phải thiết lập trương mục có password.
Theo sở thuế Canada thì khi nhận được những email gian trá, người nhận không nên ấn vào chỗ mà chúng chỉ định vì nếu ấn vào, chúng có thể biết được những tin tức về trương mục ngân hàng của nạn nhân.