Coi chừng có nhiều rắn rung chuông trên xa lộ

Sudbury, Ontario: Theo những công nhân đang làm việc sửa đường xa lộ 400  thì họ trông thấy có rất nhiều những con rắn rung chuông (rattle snakes) trong khu vực đang tu sửa.

Khúc xa lộ mới 400 được nới rộng đi từ  vùng nghỉ mát Parry Sound đi lên đến thành phố  Sudbury, sẽ thay thế cho xa lộ cũ 69 và sẽ là một xa lộ với 4 làn xe chạy, đã chạy xuyên qua khu vực  Canadian Shield là nơi sinh sống lý tưởng cho loài rắn rung chuông   Massassauga.

Những công nhân làm đường cho dự án xây xa lộ mới này đã lo ngại bị rắn cắn và đòi hỏi chủ nhân phải cung cấp những thông tin và thuốc men trợ giúp khi bị rắn cắn.

Rắn  rung chuông là  một loài rắn độc, nhưng chúng không tấn công nếu không cảm thấy bị đe dọa.

Rắn rung chuông cũng có rất nhiều trong khu vực ngoại ô của thành phố Calgary.

Theo bà Terri Rogers  của bộ công chánh tỉnh bang Ontario thì càng làm việc lâu ở trong khu vực đang xây cất xa lộ, ngừoi ta mới lại càng thấy nhiều rắn: rắn ở khắp mọi nơi.

Tất cả các công nhân làm việc trong dự án xây cất xa lộ này, đều được huấn luyện căn bản về việc phòng ngừa rắn.

Bà Rogers cũng cho biết là chính quyề  tỉnh bang cũng có những dự án  để di chuyển loài rắn này đến những khu vực an toàn cho chúng  trong khi xây xa lộ mới.