Coi chừng những kẻ gian giả danh sở thuế Canada tìm cách lường gạt

Mùa thuế đã qua nhưng vẫn có những kẻ gian sử dụng tên của sở thuế Canada để tìm cách lường gạt.

Theo như những tin tức loan báo hôm thứ Tư 6/7, một trong những cách lường gạt đó đã diễn ra ở các thành phố Mississauga và Brampton trong những ngày gần đây.

Kẻ gian giả danh sở thuế Canada gửi text đến nhiều cư dân trong hai thành phố Mississauga và Brampton nói là hồ sơ thuế của họ cần cập nhật hóa và chúng yêu cầu những người này cung cấp các dữ kiện cá nhân như là tên tuổi, số bảo hiểm xã hội, ngày sinh qua email cho chúng.

Theo thông báo của sở thuế Canada thì cơ quan này không bao giờ “text” hay gửi những tin nhắn yêu cầu cư dân cung cấp các dữ kiện cá nhân.

Nếu có yêu cầu, sở thuế Canada sẽ gửi vào trang “My Acccount” của những cư dân này trong mạng internet của sở thuế Canada CRA.

Vì thế người ta không nên trả lời, hay bấm vào những chỗ mà kẻ gian yêu cầu qua tin nhắn.

Nhận báo giá qua email