Cơn sốt nhà lại bắt đầu ở vùng đại thủ phủ Toronto

Toronto: Theo nhận định của hiệp hội những nhà địa ốc Toronto ( TREB) phổ biến hôm thứ sáu ngày 7 tháng 2, thì cơn sốt nhà từng diễn ra ở vùng đại thủ phủ Toronto trong những năm 2017, đã quay trở lại, vì số nhà cung cấp cho thị trường ngày một giảm, trong khi số di dân từ khắp nơi đến, muốn định cư ở vùng đại thủ phủ.
Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Toronto, thì số nhà bán được trong tháng giêng đã gia tăng 15.4 phần trăm, so với tháng giêng năm ngoái. Trong khi đó số lượng nhà được đăng bản bán trong tháng giêng lại sút giảm 35 phần trăm: mức cung không đủ cho mức cầu, cho những di dân mới đến mà trong số này có rất nhiều di dân giầu có. Ngoài ra mức lãi suất nợ nhà hiện nay ở mức thấp nhất trong hàng chục năm qua, sẽ khiến cho giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto còn gia tăng cao hơn nữa.
Hiệp hội những nhà địa ốc Toronto tiên đoán là cơn sốt nhà, hay giá nhà còn gia tăng thêm nữa, sẽ quay lại vùng đại thủ phủ Toronto.
Giá trung bình một căn nhà, bao gồm tất cả mọi loại, ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 12.3 phần trăm trong vòng 1 năm và ở mức $839,363.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email