Con tê giác đực cuối cùng của thế giới, bị tiêm thuốc chết

Nairobi, Keyna: Trong hôm thứ ba ngày 20 tháng 3, các viên chức bảo tồn thiên nhiên của xứ Kenya đã tiêm thuốc chết cho một con tê giác đực (rhino) cuối cùng của thế giới loại gọi là “northern white rhino”.
Ngoài ra còn có lại tê giác “southern white rhino” và “black rhino”
Người ta bắt buộc phải giết con tê giác này, dù là con tê giác đực cuối cùng, vì con tê giác này đã 45 tuổi và bệnh tật triền miên, và không chích cho nó chết thì nó cũng sẽ chết!
Các nhà khoa học đã dự trữ tinh trùng của con tê giác cuối cùng có tên là Sudan, và ba con tê giác đã chết trước đây.
Những tin trùng này được bảo quản và các nhà khoa học sẽ tìm cách cho thụ thai bằng ống nghiệm, với hy vọng sẽ có thêm những con tê giác đực khác ra đời.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email