Con tôm hùm màu vàng hiếm có bắt được ở bờ biển tiểu bang Maine

Tenant’s Harbour: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 10 tháng hai, một ngư phủ Mỹ ở tiểu bang Maine, đã bắt được một con tôm hùm với vỏ màu vàng hiếm có.
Ngư phủ Marley Babb đã bắt được con tôm hùm mầu vàng này ở hải cảng Tenant ở thị trấn St George, tiểu bang Maine.
Ngay sau khi bắt được con tôm hùm vàng mà người ta gọi nó là con tôm hùm “chuối”, ông Babb đã đem con tôm hùm này cho viện khảo cứu hải dương học của trường đại học New England.
Như thế cuộc sống của con tôm hùm hiếm có này sẽ kéo dài cho đến khi nó qua đời, không bị đem bỏ vào nồi hấp như những con tôm hùm khác.
Tỷ lệ cứ 2 triệu con tôm hùm, người ta mới tìm thấy 1 con tôm hùm mầu xanh nước biển, và cứ bắt được 30 triệu con tôm hùm thì người ta mới tìm thấy một con tôm hùm “chuối”.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email