Công ăn việc làm sút giảm ở Canada

Toronto:Trong tháng 11, trong khi số công ăn việc làm ở Mỹ gia tăng đến mức kỷ lục và giúp cho tỷ lệ thất nghiệp ở xứ này xuống đến mức thấp 3.5 phần trăm, thì ở Canada số công ăn việc làm trong tháng 11 lại sút giảm và khiến cho tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada thì trong tháng 11, Canada mất đi 71,200 công việc, trong khi các kinh tế gia lại tiên đoán là Canada sẽ có thêm ít nhất 10 ngàn công ăn việc làm mới, và khiến mức thất nghiệp gia tăng lên đến 5.9 phần trăm, mức gia tăng cao nhất kể từ tháng 8 năm 2018.
Theo ông Brett House, phó kinh tế gia trưởng của ngân hàng Scotia Bank thì việc sút giảm số công ăn việc làm, sẽ khiến ngân hàng trung ương Canada sẽ phải cân nhắc việc cắt giảm mức lãi suất căn bản ở Canada trong những tháng sắp tới.
Tuy nhiên nếu tính nguyên năm, thì trong vòng 1 năm qua, Canada đã có thêm 293 ngàn công việc mới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email