Công bố bản tường trình của công tố viên Mueller

Hoa Thịnh Đốn: Bản tường trình của công tố viên Robert Mueller được công bố hôm thứ năm ngày 18 tháng 4, cho thấy là thành viên của ban đặc trách của tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2016, đã có những liên hệ với chính quyền Nga. Tuy nhiên theo nhận định của công tố viên Mueller thì không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy là tổng thống Trump có liên quan.
Ông công tố viên Mueller đã kết luận là tuy không có dấu hiệu chứng tỏ là ông Trump có liên hệ với chính quyền Nga, nhưng cũng không có nghĩa là ông Trump vô tội.
Công tố viên Mueller cũng cho biết là những câu trả lời viết trên giấy của ông Trump về những chuyện có liên quan đến những liên hệ với người Nga, đã không đầy đủ và trên 30 lần câu trả lời của ông Trump là “không nhớ” hay “không biết”.
Nhận xét của những bình luận gia thì tuy ông Trump không bị buộc tội ngăn cản công lý, nhưng ông ta cũng đã nhiều lần tìm cách ngăn cản nhưng không thành công.
Công tố viên Mueller cũng nhấn mạnh là tuy ông không xác nhận tội trạng của ông Trump, nhưng quốc hội Hoa Kỳ có quyền mở những cuộc điều tra thêm trong việc có nên buộc tội ông Trump?
Trong khi đó trong ngày thứ năm 18 tháng 4, dân biểu Nadler, chủ tịch ủy ban tư pháp hạ viện, tuyên bố là ông ta sẽ đưa trát hầu tòa ( subpoena) để buộc ông bộ trưởng tư pháp William Barr phải công bố toàn bộ bản tường trình của công tố viên Mueller, chứ không phải là bản rút ngắn mà ông bộ trưởng tư pháp này vừa công bố.
Cũng theo dân biểu Nadler thì ông không tin những gì mà ông bộ trưởng tư pháp