Cộng đồng người Việt Na Uy biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc

Olso, Na Uy: Ngày 24 tháng 5, thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc đã đến thủ đô Olso của xứ Na Uy, trong cuộc viếng thăm chính thức kéo dài 3 ngày.
Cũng trong ngày mà thủ tướng cộng sản Việt Nam đến Na Uy, hàng trăm những người Việt đã biểu tình ở thủ đô Olso, yêu cầu chính quyền Hà Nội trả tự do cho những tù nhân lương tâm và tôn trọng nhân quyền.
Theo những ước lượng có trên 300 người tham dự cuộc biểu tình, mà nhiều người đã từ những thành phố cách thủ đô Olso cả 700 cây số, đã đến Olso vào tối hôm trước.
Đồng thời những người biểu tình cũng lên tiếng nói với chính quyền Na Uy, là họ không muốn chính quyền Na Uy dùng tiền đóng thuế của những người dân, trợ giúp cho cộng sản Hà Nội.
Na Uy là quốc gia có khoảng 20 ngàn người Việt sinh sống và là quốc gia có nhiều người Việt sinh sống nhất ở Bắc Âu.