Cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn biểu tình chống Trung quốc xâm lược

Hoa Thịnh Đốn: Trong ngày 23 tháng 8 năm 2019, cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và ở các tiểu bang Virginia và Maryland da94 tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung quốc ở Hoa Thịnh Đốn lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông của Trung quốc, đòi Trung quốc ohải rút tàu chiến và chiến đấu cơ ra khỏi Bãi Tư Chính.
Cuộc biểu tình do sự phối hợp của liên hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, cộng đồng người Việt ở miền nam tiểu bang Virgina , ở tiểu bang Maryland, ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và tổ chức Việt Tân.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email