Cộng đồng người Việt vùng thủ đô Ottawa quyên tiên ủng hộ người Ukraine

Ottawa:Ngay từ khi quân Nga mở cuộc xâm lăng Ukraine vào ngày 22 tháng 4, cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Ottawa, Canada đã mở ngay một cuộc lạc quyên , quyên tiền cho những cư dân ở Ukraine.
Chỉ trong vòng có 3 tuần, cộng đồng người Việt ở Ottawa đã quyên góp được 16 ngàn dollars.
Theo lời ông Lê Duy Cấn, chủ tịch trung tâm Người Việt Canada thì có những lien hệ đặc biệt giữa cộng đồng người Việt và cộng đồng người Ukraine.
Cũng theo ông Cấn thì việc quân Nga xâm lăng Ukraine vào ngày 2 2 tháng 4 năm nay 2022,đã gợi lại những kỷ niệm thương đau của những người Việt phải bỏ nước ra đi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.
Ông Lê Duy Cấn đã làm việc trong chiến dịch 4000 trong những năm sau 1980s., để cứu trợ những thuyền nhân Việt đến thủ đô Ottawa, thời mà bà Marion Dewar làm thị trưởng Ottawa.
Cũng theo ông Cấn thì tính cho đến nay 12 tháng 4, cộng đồng những người Việt trên toàn Canada đã quyên góp được trên 200 ngàn dollars cứu trợ nhũng người Ukraine.