Cộng đồng những người Việt ở Ba Lan và Cộng Hòa Tiệp phát triển mạnh

London: theo một bản tường trình của tạp chí The Economist phổ biến hôm thứ năm ngày 25 tháng 4 thì hiện nay số di dân gốc Việt sinh sống tại hai xứ Ba Lan và Cộng Hòa Tiệp đã gia tăng mạnh mẽ.
Những người Việt di dân đến hai xứ Ba Lan và Cộng Hòa Tiệp vào những năm của thập kỷ 1980s, khi có những trao đổi sinh viên giữa các trường đại học ở Ba Lan , Cộng Hòa Tiệp và Việt Nam.
Phần lớn những sinh viên Việt qua du học ở hai nước này đã ở lại làm ăn và dần dần đem gia đình và thân nhân qua.
Theo những ước tính thì có khoảng 50 ngàn người Việt sinh sống ở Ba Lan và khoảng 80 ngàn người sống ở Cộng Hòa Tiệp.
Cũng theo phóng viên báo the Economist thì người ta thấy những chùa chiền, những trung tâm văn hóa của người Việt trong những khu vực có đông người Việt sinh sống ở hai quốc gia này.