Công ty Amazon cho phép nhiều nhân viên làm việc trường kỳ tại gia

Seattle, Washington: theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 10, công ty Amazon sẽ cho những nhân viên làm việc về ngành cao kỹ hay nhân viên văn phòng, được quyền làm việc tại gia trường kỳ, không phải tới sở làm, nếu những nhân viên này muốn.
Trừ trường hợp những nhân viên làm trong hệ thống giao hàng hóa, vận chuyển của công ty Amazon thì bắt buộc phải tới sở làm.
Quyết định này hủy bỏ quyết định đã được công ty Amazon loan báo trong tháng giêng năm nay, là khi các văn phòng của công ty Amazon mở cửa lại trong thời hậu đại dịch, thì các nhân viên làm việc trong ngành cao kỹ, các nhân viên văn phòng, phải tới sở làm một tuần ít nhất 3 ngày.
Việc cho nhân viên làm việc trường kỳ tại gia, cũng giúp cho các nhân viên tiết kiệm được chi phí và thời gian di chuyển. Đồng thời cũng giúp cho công ty Amazon tiết kiệm được chi phí phải thuê nhiều chỗ cho nhân viên đến làm việc.
Thời đại cao kỹ, người ta có thể làm việc, hội họp tại gia qua hệ thống internet, một cách dễ dàng.
Quyết định cho nhân viên làm việc tại gia của công ty Aamazon, sẽ gây thiệt hại tài chánh cho những hàng quán ở trung tâm thành phố, nơi có trụ sở của công ty Amazon, như là thành phố Seattle tiểu bang Washington.
Trước đây hàng ngày có trên 50 ngàn nhân viên của công ty Amazon đến làm việc trong trụ sở trung ương của công ty này ở thành phố Seattle.