Công ty Amazon sẽ mướn thêm trên 50 ngàn nhân viên cao kỹ.

Washington: Theo những tin tức loan báo trong hội chợ tìm nhân viên trong tháng 9 này, công ty Amazon sẽ mướn thêm trên 50 ngàn nhân viên cao kỹ.
Những nhân viên được mướn sẽ gồm những chuyên viên kỹ thuật, những khảo cứu gia về khoa học và về người máy.
Theo lời ông Andy Jassy, chủ tịch điều hành của công ty Amazon thì công ty này sẽ mướn thêm 55 ngàn nhân viên kỹ thuật trong những ngày sắp tới.
Trong số 55 ngàn nhân viên sẽ được công ty Amazon tuyển dụng, sẽ gồm có trên 40 ngàn người ở Mỹ.
Phần còn lại sẽ được công ty này tuyển dụng ở các nước Ấn Độ, Đức và Nhật.
Ngày hội chợ tuyển nhân viên của công ty Amazon, the Amazon Career Day sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 9 và những người muốn xin việc sẽ vào trong mạng của công ty Amazon làm đơn.
Hiện nay số nhân viên của công ty Amazon gồm trên 275 ngàn người trên toàn thế giới.