Công ty Amazon thiết lập thêm những kho chứa hàng ở tỉnh bang Ontario

Toronto: công ty Amazon tiếp tục những chương trình bành trướng phát triển sang Canada và đặc biệt là qua tỉnh bang Ontario.
Trong hôm thứ sáu ngày 22 tháng 4, công ty Amazon đã cho khánh thành việc mở cửa một kho chứa hàng ở thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario và cho biết sẽ cho mở cửa thêm 3 kho chứa hàng nữa cũng ở trong tỉnh bang Ontario.
Những kho chứa hàng mới của công ty Amazon ở tỉnh bang Ontario sẽ ở thành phố Ottawa, London và Whitby trong năm 2023.
Với 4 kho chứa hàng được mở cửa thêm , sẽ giúp tạo thêm 4,500 công ăn việc làm mới cho tỉnh bang Ontario.
Theo ông Dave Bauer, phát ngôn viên của công ty Amazon thì những nhân viên tân tuyển của công ty này làm việc trong các kho chứa hàng hóa, sẽ được trả lương khởi đầu là $18.70 một giờ và có thêm những bỗng lộc như bảo hiểm y tế, nha khoa và quỹ hưu RRSP chung..

Nhận báo giá qua email