Công ty bán thiệp Carton và Papyrus dẹp tiệm

Toronto: Theo những tin tức loan báo thì trong thời đại cao kỹ, thời mà người ta có thể mua hàng hóa và các dịch vụ qua mạng internet một cách dễ dàng, thì cũng là lúc mà hàng loạt các công ty bán lẻ phải dẹp tiệm vì không cạnh tranh nổi.
Những người trẻ thuộc những thế hệ millennial không muốn mất thì giờ đi shopping, và chỉ mua bán qua máy điện toán hay máy điện thoại cầm tay.
Những công ty bán hàng trên tiệm cũng không lo sợ và phải mướn nhân viên an ninh trông chừng những kẻ cắp.
Chúng ta đã thấy những đại công ty bách hóa như Sears, Zellers, đã phải dẹp tiệm.
Theo những loan báo hôm thứ sáu ngày 24 tháng giêng, chủ nhân của hệ thống bán thiệp Carlton và Papyrus cho biết là họ sẽ đóng cửa tất cả các chi nhánh ở Bắc Mỹ gồm cả 76 cửa tiệm ở Canada.
Ông Dominique Schurman, chủ tịch của công ty Schurman Retail Grioup, chủ nhân của các cửa tiệm bán thiệp cho biết là ông sẽ cho đóng cửa tất cả các cửa tiệm bán thiệp này trong vòng từ 4 tuần lễ cho đến 6 tuần lễ.
Tổng cộng có 254 cửa tiệm bán thiệp bị đóng cửa và khiến 1,400 người bị mất việc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email