Công ty Bombardier nhận thêm hợp đồng 428 triệu dollars

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 2 tháng 8, công ty làm toa xe lửa và xe bus, Bombardier đã nhận thêm những hợp đồng chế tạo những toa xe cho các cơ quan Metrolinx, cơ quan đặc trách về giao thông cho vùng thủ phủ Toronto và thành phố Hamilton.

Theo bản hợp đồng này, công ty Bombardier sẽ cung cấp cho cơ quan Metrolinx, 125 toa xe lửa có hai tầng, cho hệ thống xe lửa GO vào năm 2020, với giá thành là 428 triệu dollars.

Cơ xưởng chế tạo các toa xe lửa hai tầng này của công ty Bombardier sẽ nằm ở thành phố Thunder Bay, trong tỉnh bang Ontario.

Ngoài việc cung cấp những toa xe lửa cho hệ thống xe lửa GO, công ty Bombardier còn có hợp đồng cung cấp  204 xe điện cho hệ thống chuyên chở công cộng TTC của thành phố Toronto, vào cuối năm 2019.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email