Công ty Disney, công ty Amazon, công ty Google cho thêm nhân viên nghỉ việc

New York: Trong thời kỳ hậu đại dịch covid, nước Mỹ đang trải qua một thời kỳ có nền kinh tế sút giảm khi hàng loạt những công ty cho đóng cửa nhiều chi nhánh, cũng như cho hàng ngàn nhân viên nghỉ việc.
Công ty Disney là công ty vừa loan báo cho nhân viên nghỉ việc.
Trong ngày thứ hai 24 tháng 4, công ty Disney bắt đầu cho nhân viên nghỉ việc đợt thứ nhì.
Trước đó công ty Disney cho biết sẽ cắt giảm 7 ngàn nhân viên để tiết kiệm hàng năm 5.5 tỷ Mỹ Kim chi phí.
Công ty Disney có khoảng 166 ngàn nhân viên làm việc trong các cửa tiệm ở Mỹ và 54 ngàn nhân viên làm việc ở các cửa tiệm nước ngoài.
Những nhân viên bị cho nghỉ việc có cả những người làm việc ở các cửa tiệm ở Burbank, New york, Connecticut cũng như ở thành phố Bắc Kinh.
Hàng loạt các công ty cao kỹ khác cũng cho cắt giảm nhân viên, như công ty Google là chủ nhân của hệ thống YouTube, cho cắt giảm 6 phần trăm số nhân viên hay 12 ngàn người.
Công ty Amazon qua nhiều đợt layoff cắt giảm 27 ngàn nhân viên và đây là lần cho nhân viên layoff lớn nhất của công ty Amazon từ trước đến nay.
Nhiều công ty nhất là các công ty bách hóa đã phải khai phá sản trong những ngày qua như công ty Bed Bath & Beyond vừa xin khai phá sản và khiến cho 30 ngàn người mất công ăn việc làm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email