Công ty GM bỏ ra 6.6 tỷ Mỹ kim, thiết lập một cơ xưởng làm bình điện xe hơi điện ở tiểu bang Michigan

Lansing, Michigan: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 25 tháng giêng, công ty General Motors sẽ bỏ ra 6.6 tỷ Mỹ kim thiết lập một nhà máy sản xuất bình điện cho loại xe hơi điện của công ty này.
Nhu cầu cần thêm bình điện của công ty GM sẽ kéo dài trong những năm tới, khi công ty muốn sản xuất thêm những loại xe vận tải pickup chạy bằng điện.
Theo dự trù thì công ty GM sẽ sản xuất 1 triệu xe hơi điện vào năm 2025 và cho đến năm 2030, thì 50 phần trăm số xe hơi sảnm xuất từ hãng GM sẽ là xe hơi điện.
Công ty GM hiện phải có những cố gắng mới có thể bắt kịp công ty Tesla trong việc sản xuất xe hơi điện: trong năm 2021, công ty Tesla đứng hàng đầu trong việc sản xuất xe hơi điện với 936,172 chiếc. Công ty Ford đứng hàng thứ nhì với 27,140 chiếc trong khi công ty GM đứng hàng thứ ba với số xe hơi điện sản xuất chỉ có gần 25 ngàn chiếc.
Cũng theo những ước tính thì trong năm nay 2022, công ty Tesla sẽ sản xuất khoảng trên 1 triệu xe hơi điện.
Với cơ xưởng mới, sẽ có thêm 4 ngàn cư dân ở thành phố Lansing có công ăn việc làm.