Công ty Google mướn thêm hàng ngàn nhân viên ở Canada

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 10 tháng 2, công ty Google dự tính bành trướng thêm ở Canada.
Theo những loan báo thì công ty Google dự trù sẽ mở thêm các văn phòng ở các thành phố Kitchener, Toronto và Montreal vào năm 2022.
Hiện nay công ty Google có chừng 1,500 nhân viên và số nhân viên này sẽ gia tăng lên 5 ngàn người trong vòng 2 năm.
Việc gia tăng thêm nhân viên ở thành phố Toronto của công ty Google cũng sẽ làm cho giá nhà cửa ở thành phố Toronto tiếp tục gia tăng trong những năm sắp tới: thành phố Toronto là một trong những trung tâm cao kỹ trên thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email