Công ty IBM hợp tác kỹ thuật với ba trường đại học Canada

Waterloo, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 10 tháng 5, công ty IBM đã có những thoả thuận hợp tác kỹ thuật với 3 trường đại học ở Canada, trong chiến dịch ngăn ngừa những tội phạm trên mạng điện toán.

Công ty IBM đã thiết lập một dự án có tên là Watson for Cyber Security, để điều tra và tìm cách ngăn ngừa các tội phạm diễn ra trên mạng ( cybercrime).

Theo Caleb Barlow, phó chủ tịch công ty IBM đặc trách về an ninh thì những đe doạ về những tội phạm diễn ra trên mạng, ngày càng gia tăng, và công ty này đang có những nỗ lực chận đứng số tội phạm này.

Cũng theo ông Barlow, công ty IBM trung bình một ngày phải đương đầu với 200 ngàn mưu toan của những tin tặc.

Theo ông Barlow, thì sinh viên của 8 trường đại học trên thế giới, trong đó có 3 trường ở Canada, sẽ được vào mạng Watson để tìm hiểu và tìm cách ngăn ngừa các nguy cơ tin tặc.

Ba trường đại học ở Canada là trường đại học Waterloo, đại học Ottawa và đại học New Bruswick.

 

Nhận báo giá qua email