Công ty Molson tổ hợp sản xuất bia có cần sa

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 1 tháng 8, công ty làm bia Molson Coors đã tổ hợp với một công ty trồng cần sa Hydropothecary Corporation, để cùng phát triển một loại bia có cần sa .
Theo như dự trù, tổ hợp công ty này sẽ sản xuất một loại bia có cần sa vào năm tới 2019.
Theo lời ông Frederic Landtmeters , chủ tịch điều hành của công ty bia Molson thì trong khi công ty này vẫn duy trì việc sản xuất bia, họ đã nôn nóng muốn thiết lập thêm một loại hàng có thể cung cấp cho đại chúng với giá cả và phẩm chất tốt.
Tưởng cũng nên nói thêm là tuy việc hợp thức hóa cần sa sẽ không chính thức cho đến ngày 17 tháng 10, nhưng hàng loạt các công ty có liên hệ đến ngành kỹ nghệ cần sa trong tương lai, đã chuẩn bị mướn nhân viên, thiết lập cơ sở cho việc tham gia vào ngành kỹ nghệ mới này.
.

Nhận báo giá qua email