Công ty tài chánh Paramount Equity Financial sụp đổ, 500 nhà đầu tư mất đi 115 triệu dollars tiền đầu tư.

Toronto: Hai ông bà Rob Mccormickk, 63 tuổi, đã không mơ mộng về một cuộc sống về hưu thoải mái, sau khi họ bị mất đi gần 350 ngàn dollars đầu tư vào công ty cho mượn tiền nợ nhà, Paramount Equity Financial Corporation.
Ông McCormickk cho biết ông đã tin lời một người bạn cho là tiền đầu tư vào công ty cho mượn tiền nợ nhà Paramount Equity Financial sẽ có lời cố định và sẽ được bảo đảm không bị mất tiền.
Ông McCormickk cho biết ông mất đi khoảng 50 phần trăm số tiền để dành và từ nay sẽ chẳng có thể về hưu.
Khoảng 500 những nhà đầu tư đã mất đi một số tiền đầu tư khoảng 115 triệu dollars.
Công ty đầu tư Paramount Equity khai trương từ năm 2014 và chuyên về việc cho mượn tiền nợ mua nhà thứ nhì ( second residential mortgages), và có các loại đầu tư chứng thư đầu tư bảo đảm GIC cho lời nhiều hơn ở các ngân hàng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email