Công ty thử nghiệm y khoa Life Labs bị tin tặc tấn công và phải trả tiền chuộc

Toronto: Trong lá thư gửi cho những thân chủ trong hôm thứ ba ngày 17 tháng chạp, công ty thử nghiệm y khoa Life Labs ở Canada cho biết công ty này đã phải trả tiền chuộc cho những tin tặc, để có thể lấy lại những dữ kiện cá nhân của 15 triệu khách hàng gồm cả 85 ngàn khách hàng ở tỉnh bang Ontario.
Theo công ty Life Labs thì tin tặc đã vào được hệ thống máy điện toán của công ty có chứa những dữ kiện cá nhân nhạy cảm và thay đổi mật mã khiến nhân viên của công ty không thể vào truy cứu tin tức khi cần thiết.
Cuối cùng công ty này đã phải trả tiền chuộc để chúng trả lại các dữ kiện này.
Đây không phải lần đầu tiên ở Canada mà những dữ kiện cá nhân của các bệnh nhân bị tin tặc nắm giữ và đòi tiền chuộc: hai trường hợp đã xảy ra trong năm nay ở hai bệnh viện trong tỉnh bang Ontario.
Những dữ kiện cá nhân bị tin tặc nắm giữ gồm tên tuổi, địa chỉ, địa chỉ email, mật mã mà các bệnh nhân vào tra cứu, số của thẻ bảo hiểm y tế và những kết quả của các cuộc thử nghiệm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email