Công ty Trung Quốc được giao vận hành đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Metro Hà Nội trao chọ Công ty Metro Bắc Kinh việc thầu tư vấn, hỗ trợ quản lý vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông.

Mạng báo Dân Việt thuộc Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn Việt Nam loan tin vừa nêu ngày 22 tháng 1. Theo tin thì Công ty TNHH MTV Đường Sắt Hà Nội, gọi tắt là Metro Hà Nội, đã tiến hành đấu thầu gói ‘Tư vấn, hỗ trợ quản lý vận hành khai thác tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông’. Kết quả là Công ty Metro Bắc Kinh- Trung Quốc trúng thầu.  

Tin nói rõ đơn vị trúng thầu sẽ hỗ trợ Metro Hà Nội chuẩn bị và thực hiện công tác vận hành, khai thác tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông.

Mạng báo Dân Việt dẫn phát biểu của một đại diện Bộ Giao Thông- Vận Tải Việt Nam rằng việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu là do phía thành phố Hà Nội đảm trách, Bộ GT-VT không tham gia trong vấn đề này.

Theo kế hoạch sau khi đường sắt Cát Linh- Hà Đông được đánh giá an toàn, đủ điều kiện vận hành khai thác, Bộ GT-VT Việt Nam sẽ bàn giao lại cho Thành phố Hà Nội để vận hành khai thác.

Tuyến đường sắt trên cao cát Linh- Hà Đông  nhiều lần chậm tiến độ và nhiều lần đội vốn. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017 nhưng phải lùi thời hạn vận hành sang năm 2018, tiếp đó lại xin gia hạn tới tháng 4 năm 2019.

Nay đến cuối tháng 3 năm 2021.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email